Till startsida
Göteborgs universitet
Webbkarta

WATERS

Forskning om ekologiska bedömningsgrunder för vattenkvalitet

WATERS är ett femårigt forskningsprogram som startade våren 2011. Målet är att utveckla och förbättra de bedömningsgrunder som används för att klassificera status hos svenska kust- och inlandsvatten i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten. Programmets fokus är de biologiska kvalitetsfaktorer som används för att bedöma vattenkvalitet. Dessa är makrofyter, bottenfauna, växtplankton och fisk. I vattendrag är även bentiska kiselalger en kvalitetsfaktor. Inom programmet vidareutvecklas dessutom de metoder som används för att ge en samlad bedömning av ett vattens status.

Resultaten av forskningen är användbara i praktisk förvaltning av Sveriges vattenmiljöer. WATERS arbetar därför nära Vattenmyndigheterna och Havs- och vattenmyndigheten, det vill säga de myndigheter som har till uppgift samordna och utvärdera tillståndet i våra sjöar, vattendrag och kustvatten.

Akronymen WATERS står för: Waterbody Assessment Tools for Ecological Reference conditions and status in Sweden.

 

WATERS slutkonferens 2016

Den 11 oktober hålls WATERS slut- och användarkonferens i Göteborg. Välkomna!

WATERS

koordineras av:

finansieras av:

Aktuellt

 • "Vi har lösningarna på mycket av det som efterfrågas."
  Mats Lindegarth, projektledare
  Läs mer...
 • WATERS deltog vid Havs- och Vattenforum 2016, och presenterade i en "Djup-dykning" ett smakprov på de samlade resultaten.
  Se presentationen i PDF.
 • WATERS minirapport med resultat i fickformat är klar! Hämta ditt exemplar på Havs- och Vattenforum 24-25/5 i Göteborg, eller ladda ner en PDF här.
 • Läs WATERS nyhetsbrev, mars 2016
 • Nytt manuskript från WATERS:Benthic Quality Assessment with Reduced Spatial Uncertainty. Läs populärvetenskaplig sammanfattning.

 

Följ oss på Twitter

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?