Till startsida
Göteborgs universitet
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Växtplankton - kustvatten

De nuvarande bedömningsgrunderna för växtplankton i kustvatten baserar sig på vattnets klorofyllkoncentration och, om det finns tillgängligt, totalbiomassan växtplankton som baseras på uppskattning vid mikroskopering. Vattendirektivet kräver dock att även artsammansättning av växtplankton vägs in i bedömning av ekologisk status.

Växtplankton i WATERS
Som ett komplement till de befintliga indikatorerna kommer vi i WATERS att fokusera på att utveckla potentiella växtplanktonindikatorer baserade på artinformation i kustvatten. För de befintliga indikatorerna är bedömningsperioden fastställd mellan juni och augusti. En allmän översyn av bedömningsgrunden kommer att inkludera översyn av tidsperioden för samtliga indikatorer.

Det första steget i delprojektet växtplankton är att sammanställa publicerade försök att utveckla växtplanktonindikatorer samt bedömningsgrunder framtagna av andra länder och för andra miljöer. För att utveckla och testa möjliga indikatorer kommer delprojektet att vara beroende av existerande växtplanktondata, med prioritering av hög-kvalitativa och hittills ej sammanställda data.

I projektet kommer även motsvarande fysikalisk-kemiska data behöva sammanställas, liksom andra faktorer som är intressanta för att kunna generalisera resultaten, till exempel vattnets uppehållstid och djupmorfologin i de undersökta områdena.

Utvecklingen av indikatorer kommer att utföras både genom att med tillgängliga data testa olika typer av lovande indikatorer samt att mer förutsättningslöst söka kopplingar mellan artsammansättning och olika typer av gradienter genom multivariat statistisk analys. Existerande data från hög-frekvent övervakning kommer att användas för att testa möjliga förbättringar genom en förändrad bedömningsperiod.

I den gemensamma gradientstudie som inplaneras i WATERS fokusområde kustvatten kommer nya växtplanktondata att samlas in i påverkansgradienter, dels för att utvärdera växtplanktonindikatorerna och dels för att jämföra indikatorernas koppling till påverkan med andra kvalitetsfaktorer (makrofyter, bottenfauna och fisk). Av kostnadsskäl kommer dessa studier att inriktas på att komplettera befintlig övervakning med växtplanktonprovtagning och analys.

Sammanfattningsvis syftar projektet till att förbättra bedömningsgrunderna för växtplankton genom att utvärdera bedömningsperioden och försöka utnyttja information om artsammansättning i klassficiering av ekologisk status i kustvatten.

Anabeana

Växtplankton

Anabaena lemmermanni - en blombildande cyanobakterie som förekommer i både sötvatten och bräckt vatten.

Sidansvarig: Daniel Ruhe|Sidan uppdaterades: 2011-09-28
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?