Till startsida
Göteborgs universitet
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Makrofyter - kustvatten

Den bedömningsgrund för makrofyter i kustvatten som används idag bygger på klassning av ett urval av vanliga, fleråriga och övergödningskänsliga arters djuputbredning. Det har varit svårt att tillämpa bedömningsgrunden tillsammans med befintliga fältdata eftersom det i ett flertal vattenförekomster är brist på tillräckligt djupa bottnar med lämpligt substrat.

Bedömningsgrunden är heller inte utvärderad på ett tillfredsställande sätt då lämpliga data från områden med kvantifierad påverkan inte varit tillgängliga. Dessutom omfattar dagens övervakning av makrofyter få tidsserier och bygger på flera olika fältmetoder som delvis ger olika typer av data. En stor del av den tillgängliga makrofytdatan är insamlad vid inventeringar i skyddade områden, medan det är brist på data från recipienter.

Makrofyter i WATERS
I WATERS kommer vi att fortsätta insamling av existerande makrofytdata, sammanställa information om olika indikatorer och dess teoretiska bakgrund samt sammanställa egenskaper (känslighet, funktionell grupptillhörighet etc.) för makrofyter längs den svenska kusten. Baserat på informationen och tillgängliga data kommer existerande samt nya indikatorer att utvärderas. Delprojektet kommer att fokusera på indikatorer som bygger på djuputbredning och/eller arters eller funktionella gruppers känslighet för antropogen påverkan.

Då det endast finns ett fåtal långa tidsserier där makrofyter undersökts längs Sveriges kuster kommer testerna att fokusera på koppling mellan indikatorer och påverkansfaktorer i rumsliga påverkansgradienter. Starka gradienter i strukturerande faktorer (t ex djup, substrat, exponering, salinitet) gör att vi ser ett behov av att utvärdera vilka strata som är mest lämpade för bedömning av miljöstatus samt hur vi effektivast designar fältinsamling av data för att uppnå en tillräcklig mängd data för en robust bedömning.

I den gemensamma gradientstudie som är inplanerad i fokusområde kustvatten kommer vi att samla in fältdata för att testa utvalda indikatorer.

Målsättningen är att förbättra och/eller ta fram nya indikatorer för makrofyter i kustzonen, att ta fram typspecifika klassgränser för dessa samt att visa vilka krav indikatorerna ställer på fältdata.

 

Chara

Makrofyter

Chara baltica - en kransalg som trivs i bräckt vatten.

Foto: Mats Blomqvist

WATERS rapport

Läs WATERS rapport 2012:2 om potentiella indikatorer för makrofyter i kustvatten.

Sidansvarig: Daniel Ruhe|Sidan uppdaterades: 2011-09-28
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?