Till startsida
Göteborgs universitet
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Bottenfauna - kustvatten

Statusklassning av kustnära sedimentbottnars miljökvalitet baseras på artsammansättningen i de bentiska bottenfaunasamhällena, vilken avspeglar den stress som bottnarna utsätts för. För att kunna uppskatta graden av stress hos bottenfaunasamhällen beräknas ett bentiskt kvalitetsindex (BQI) som är uppbyggt av tre faktorer; proportionen mellan känsliga och toleranta arter, antal arter och antal individer.

BQI är en väl etablerad indikator som enligt vattendirektivet har ett stort inflytande på miljöklassningen av ett område. Det omfattande användandet av BQI i svenska kustvatten har dock uppvisat ett antal svagheter. Problem uppstår i områden där antalet arter är naturligt lågt på grund av naturlig stress i form av låg salthalt, till exempel i Östersjön och särskilt dess norra delar, eller i estuarier där salthalten kan variera kraftigt beroende på sötvattenstillförsel. Även i områden med exponerad kust där bottensubstratet ofta är av grövre kvalitet såsom sand och skalgrus upplevs problem med BQI i bedömning av ekologisk status, exempelvis vid Hallands kustremsa.

Bottenfauna i WATERS
I WATERS kommer delprojektet bottenfauna att vidareutveckla BQI, främst för att:

  • Förbättra BQI genom förfining av känslighetsvärden för arter samt reducera osäkerheten i BQI avseende områden som är utsatta för stress på grund av salthalt och sedimenttyp.
  • Undersöka om det vidareutvecklade indexet även kan användas i utsjöområden genom att tillämpa indexet på redan insamlade prover. ”Nya” BQI kommer även att tillämpas på data från Bottniska viken för att undersöka om specifika modifieringar behövs för detta område.
  • Sammanställa och analyseras tillgängliga data och information om vilka undersökningsmetoder som har använts för fauna i grunda områden med avseende på variation i datasetet. Baserat på detta arbete kommer en rekommendation för tidpunkt och vilken metod som bör användas för att optimera provtagning i denna typ av områden.

Delprojektet kommer också att delta i den gradientstudie som inplaneras i fokusområde kustvatten där respons i en eutrofieringsgradient kommer att genomföras både längs den svenska Västkusten och Östkusten, och där BQI kommer att jämföras med andra parametrar. Uppdatering av klassgränser för BQI kommer också att ske i samarbete med övriga delprojekt för en övergripande harmonisering av de kvalitetsfaktorer som ingår i bedömningsgrunderna för kustvatten.

Målet är att få fram mer kunskap om arters känslighet och därigenom förfina det existerande indexet samt införa en faktor som kompenserar för naturliga variationer i salthalt och typ av substrat och därefter harmonisera det bentiska kvalitetsindexet BQI med andra framtagna indikatorer inom WATERS, för att sedan implementera resultaten i framtida handböcker.

 

Sidansvarig: Daniel Ruhe|Sidan uppdaterades: 2011-09-28
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?