Till startsida
Göteborgs universitet
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Fisk - inlandsvatten

Två olika multimetriska fiskindex används idag för bedömning av ekologisk status i svenska sjöar (EQR8) och vattendrag (VIX). Båda index indikerar generell påverkan. Indikatorerna i VIX kan också kombineras till separata index för surhet och övergödning, liksom sidoindex för hydromorfologisk påverkan. Bedömningarna förutsätter provtagning med europeiska standardmetoder, med nordiska översiktsnät i sjöar och elfiske i vadbara vattendrag. Åtta respektive sex indikatorer har kalibrerats med befintliga data hos nationella datavärdar. Därmed begränsas indexens användbarhet till relativt små vattenförekomster.

Inlandsfisk i WATERS
Inom WATERS vill vi vidga perspektivet, och föreslå modifierade metoder och/eller kompletterande vägledning för bedömning av fiskfaunans status även i stora sjöar och vattendrag. Utvecklingsarbetet inom WATERS ska huvudsakligen baseras på befintliga fisk- och miljödata, publicerade erfarenheter och nyheter från andra pågående projekt.

För fisk i små och mellanstora sjöar ska objektspecifika referensvärden för nuvarande och ytterligare indikatorer kalibreras i relation till sjöarnas hydromorfologiska och biogeografiska egenskaper. Dataunderlaget från mellanstora sjöar och från fjällvärlden ska om möjligt breddas genom att inkludera provfisken utförda med något färre än rekommenderat antal nät per djupzon.

Modifierade bedömningsgrunder för sjöar större än 5000 ha baseras på föreslagna undersökningsprogram med nätprovfiskemetodik för stora sjöar. Vertikal ekolodning för räkning av fisk föreslås som kompletterande provtagningsmetod. Modifierade bedömningsgrunder för stora sjöar avses till exempel kunna hantera en förväntat högre artrikedom och det faktum att fiske utgör en betydande påverkan. Indikatorer för fiske ska antingen kunna inkluderas i ett totalt index för ekologisk status, alternativt hanteras separat.

Revideringen av bedömningsgrunder för fisk i små och medelstora vattendrag utgår från indikatorer i VIX, och eventuellt nya indikatorer på skogsbrukspåverkan. Data från tidsserier ska användas för att utvärdera osäkerheten i bedömningen av ekologisk status. En vägledning ska tas fram för hur många lokaler per vattendrag, och hur hög provtagningsfrekvens som behövs för en godtagbar precision i bedömningen. För större vattendrag kommer lämplighet av kompletterande och/eller alternativa provtagningsmetoder att utvärderas, till exempel horisontell ekolodning, båtelfiske och strömöversiktnät.

Delprojektet förväntas leverera modifierade objektspecifika multimetriska fiskindex, som jämfört med dagens metoder är bättre anpassade till större sjöar och vattendrag. Generella modeller baserade på statistiska fördelningar ska presenteras. Dessutom ska kompletterande och/eller alternativa provtagnings- och analysmetoder beskrivas, som vägledning för bedömning av fiskfaunans status i stora eller på annat sätt avvikande sjöar och vattendrag.

Abborre
Öring

Inlandsfiskar

Aborre (Perca fluviatilis) och öring (Salmo trutta). Två vanliga arter i sjöar respektive vattendrag.

Sidansvarig: Daniel Ruhe|Sidan uppdaterades: 2011-09-28
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?