Till startsida
Göteborgs universitet
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Bottenfauna - inlandsvatten

Bottenfauna används ofta för att bedöma ekologisk status i sjöar och vattendrag, både i och utanför Europa. I Sverige har biologisk övervakning med hjälp av bottendjur en lång historia, med jämförelser av olika index och standardisering av provtagningsmetoder sedan mitten av 1980-talet.

För närvarande används fem index för att bedöma effekterna av övergödning och försurning på sjöar (ASPT, BQI, MILA) och vattendrag (ASPT, DJ-index, MISA). Nyligen har flera av dessa index (MILA och BQI för sjöar och MISA och ASPT för vattendrag) interkalibrerats av den arbetsgrupp i EU som utvärderar bentiska index (Sandin et al. 2011). Regionala jämförelser av dessa index har dock i frågsatt deras förmåga att detektera mänsklig påverkan (t.ex. Haglund et al. 2010).

Bottenfauna i WATERS
I WATERS kommer delprojektet bottenfauna i inlandsvatten att i första hand fokusera på förbättring av befintliga index och i andra hand utveckla nya index. Vi kommer bland annat justera indexen baserat på kalibrering mot dataset som har hög rumslig upplösning och som representerar flera olika miljö- och påverkansgradienter. Tillgång till sådana dataset saknades när de två försurningsindexen MILA och MISA testades vilket sannolikt påverkade noggrannheten i justering av de övre och nedre tröskelvärden i subindex och slutligen indexens prestanda.

Efter revidering av tröskelvärden kommer vi att utvärdera osäkerhet genom att jämföra frekvensen av falskt positiva (typ 1) och falskt negativa (typ 2) fel på olika index och olika typer av påverkan. Analyser kommer att ske baserat på befintliga data och data från fältet (gradientstudier). I delprojektet kommer vi att kvantifiera osäkerheten hos olika organismgrupper att detektera olika typ av påverkan. Slutligen kommer arbetet att inriktas på att jämföra användningen av olika habitat (mjuk vs hårdbotten) för att upptäcka förändringar.

Utöver justering av index kommer delprojektet att arbeta med att förbättra skattningen av referensvärden. Korrekt bestämning av referensvärden är helt centralt i utvärderingar som baseras på relationer mellan observerade och förväntade förhållanden, i.e. ekologiska kvalitetskvoter, EK. Framtagning av referensvärden för bottenfauna i den nuvarande klassificeringen baseras på rumslig uppdelning av variansen av minimalt påverkade sjöar och vattendrag i stora biogeografiska regioner, det vill säga typologi används för att skatta referensvärden.

Osäkerhet av typologi jämfört med objekt-specifika metoder som modellering vid fastställande av referensvärden kommer att kvantifieras och jämföras med en null-modell.

Referenser
2010, Haglund et al., Länsstryrelsen Dalarnas län Rapport 2010:16.

2011, Sandin et al., Northern GIG Benthic Macroinvertebrate Intercalibration, Milestone 5 report. Joint Research Centre, Ispra, Italy.
 

Dagslända

Bottenfauna

Dagslända (Kageronia fuscogrisea) - en vanlig, störningskänslig art som lever i sötvatten.

Sidansvarig: Daniel Ruhe|Sidan uppdaterades: 2011-09-28
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?